Rekrutteringsproces

Hvad kan kunder og kandidater forvente?

NOMI Search matcher kvalificerede kandida­ter og interessante virksomheder.

Det er mit mål at hjælpe virksomheder med at løse deres ressourcebehov samtidig med at hjælpe kandidater til nye karrieremuligheder, således at begge parter når deres mål og op­lever varig værdi af samarbejdet.

Min regnskabsmæssige baggrund og mit store netværk af økonomiprofiler er af afgørende betydning for kvaliteten. Den indledende spar­ring, afdækning og udvælgelse foregår med udgangspunkt i vores fælles referenceramme, der har base i økonomi. Vi vil derfor nemt få en fælles forståelse af den øn­skede profil, hvilket er helt essentielt for at få succes med rekrutteringsprocessen.

Enhver rekrutteringssituation er unik, derfor tilpasser jeg rekrutteringsprocessen efter kun­dens behov og krav. Nogle virksomheder øn­sker en komplet rekrutteringsproces, mens andre virksomheder blot vil have mig til at hjælpe med at identificere, tiltrække og scree­ne relevante kandidater. Uanset hvil­ken pro­ces du vælger, vil den bestå af flere faser, der alle er baseret på engagement, fleksibilitet, respekt og kvalitet. Læs om processen her.

Etik

Jeg arbejder efter etiske standarder af højeste kvalitet i forhold til både kunder og kandidater:

  • Kandidater kan kun deltage i én af mine rekrutteringsprocesser ad gangen.
  • Jeg kontakter alene kandidater i for­hold til relevante og aktuelle stillin­ger.
  • Jeg rådgiver både virksomhed og kandidat i løbet af rekrutteringspro­cessen.
  • Jeg tager først referencer i sidste del af processen og kun efter forud­gående aftale.
  • Jeg videregiver alene oplysninger om en kandidat efter aftale.
  • Jeg videregiver aldrig fortrolige op­lysninger om kunder uden forudgå­ende tilladelse.
  • Alle henvendelser behandles med diskretion og fuld fortrolighed.