Om NOMI Search

Rekrutteringsfirma; Ekspert i økonomiprofiler

NOMI Search er et rekrutteringsfirma med speciale i headhunting af direktører, ledere, og specialister inden for økonomi og regnskab til alle sektorer og brancher i dansk erhvervsliv.

NOMI Search er stiftet og ejet af Helle Rahr Gottlieb, der har en længerevarende praktisk og teoretisk erfaring med økonomi og regn­skab fra stillinger på overordnet niveau. Alle rekrutteringer håndteres derfor med stor faglig ekspertise, indsigt og forståelse.

Foruden regnskabsmæssig baggrund og den deraf følgende store faglige viden om økono­mifunktio­ners strukturer, rammer, roller samt udfordringer, har NOMI Search også den store styrke at have praktisk erfaring med rekrutte­ring set ”fra begge sider af skrivebordet”. For­hold der tilsammen danner et unikt grundlag for at forstå virksomhedens behov, yde opti­mal service og rådgivning samt for at finde den perfekte kandidat.

NOMI Search tror på langvarige relationer. For NOMI Search handler rekruttering ikke bare om at placere kandidater. Det handler om at finde det allerbedste match, der er udgangs­punk­tet for en lang­varig relation mellem virk­somhed og medarbejder. En relation der un­derstøttes af god økonomisk og personale­mæssig udvikling, således at begge parter får værdi af samarbejdet.

NOMI Search arbejder med et meget stort net­værk af økonomiprofiler, når der skal ska­bes kontakt mellem kvalificerede ansøgere og interessante virksomheder. Rekrutteringspro­cessen vil altid foregå i et professionelt sam­spil mellem tre ligeværdige samarbejdspart­nere: Kunder, kandidater og NOMI Search.