Kandidat

Gør du karriere inden for økonomi?

Hos NOMI Search matcher jeg direktører, le­dere og specialister med ledige stillinger hos mine kunder.

Min lange regnskabsmæssige baggrund bety­der, at jeg kan tilbyde dig en fagligt funderet sparring om dine ønsker og muligheder i for­hold til din karriere. Vi kan have en fokuseret dialog, der hjælper dig til at nå dine mål.

Finde kandidatDet er vigtigt for mig, at dine faglige kompe­tencer og personlige egenskaber matcher din kommende rolle, således at du ender i et godt og langvarigt ansættelsesforhold, der samtidig er et rigtigt skridt i forhold til dine karrierepla­ner. Jeg ønsker at gøre en ekstra indsats for, at det lykkes for dig.

Med udgangspunkt i min regnskabsmæssige baggrund vil jeg hjælpe dig med at nå dine mål. Du er derfor velkommen til at kontakte mig via formularen i højre side eller her. Jeg behandler naturligvis din henvendelse med fuld diskretion.

Gode råd til samtalen

Gode råd til dig inden mødet med den rekrut­terende virksomhed.

Forbered dig inden samtalen

Det virker overbevisende, hvis du viser dit engagement ved allerede inden samtalen, at have sat dig grundigt ind i den seneste udvikling hos virksomheden og i bran­chen.

Du bør være bevidst om, at du så snart, du træder ind ad døren hos den rekrutterende virksom­hed, så vil du blive vur­deret af re­ceptionisten og andre, der enten direkte eller indirekte kan påvirke det endelige valg af hvem, der skal ansættes.

Det er altid en god ide at tage pænt tøj på, der passer til situationen, da det er med til at give et godt førstehåndsindtryk af dig. Samtidig bør du medbringe dit CV, blyant og blok til samtalen, da det sender et godt signal.

Den gode personlige kontakt

Sørg for at være imødekommende og have øjenkontakt med intervieweren både når du hilser, og når samtalen er i gang. Er der flere deltagere, så ”husk” dem alle sam­men. Prøv om du kan huske navnene på alle mødedeltagerne, det vil gøre det nem­mere for dig, når du henvender dig til dem.

Det er naturligt at være spændt i en rekrut­teringssituation, men prøv at tage det roligt og tal lang­somt. På den måde giver du dig selv bedre mulighed for at overveje dine svar. Vær opmærksom på at dit kropssprog taler mere end dine ord, og at det vil afsløre dig, hvis du ikke er i harmoni. Derfor vær ærlig overfor både dig selv og andre.

Stil velovervejede spørgs­mål til stillingen, afdelingen og virksomheden. Ved afslutning af samtalen er det en rigtig god ide at spør­ge til forventet tids­plan for processen.

Kend dig selv

Dine faglige kompetencer

Sammenhold stillingens krav med dine fag­lige kompetencer. Vær klar til at forklare hvorfor du er det bedste match til stillingen. Fremhæv eventuelle episoder og resultater, du har oplevet eller op­nået i din hverdag, det vil forstærke, det du siger. Er du ambi­tiøs, kan du spørge efter potentielle udvik­lingsmuligheder i afdelingen eller i organi­sationen.

Dine personlige egenskaber

Du kan med fordel sammenholde stillin­gens krav med dine personlige egenskaber, og være åben om dine eventuelle styrker og svagheder i forhold til stillingen. Hvis du arbejder med dine svaghe­der, er det en god ide at formulere, hvad du rent faktisk gør, det vil styrke din troværdighed.

Når samtalen er overstået

Ring til mig og fortæl om din umiddelbare oplevelse med den rekrutterende virksom­hed. Jeg er din rådgiver i løbet af rekrutte­ringsprocessen, og mit mål er at hjælpe dig. Du kan altid vende eventu­elle spørgs­mål og indvendinger med mig og samtidig være sikker på, at du har min fulde fortrolig­hed. Det er meget vigtigt for mig, at både kandidat og virksomhed gensidigt får indfri­et deres for­ventninger, således at det bliver et langvarigt ansættelsesforhold, der tilfører værdi for begge parter.

Får du udleveret et direkte nummer til den rekrutterende virksomhed, så brug det om nød­vendigt men sørg for ikke at overdrive din kontakt.

Følg NOMI Search ApS på Linkedin

NOMI search på LinkedInFølg NOMI Search ApS på Linkedin. Det gør det nemmere for mig at kontak­te dig, når jeg arbejder med stillinger, der måt­te have din interesse.