Firmanavn

Historien bag navn og logo

NOMI betyder navne på italiensk. Ved head­hunting får man gerne ”navne” anbefalet, og jeg finder derfor navnet NOMI Search meget relevant og rammende til et rekrutteringsfirma.

Samtidig er navnet NOMI en del af ordet øko­nomi. NOMI skal symbolisere det faktum at være en del af noget større. Idet kunder og kandidater, uanset resultatet, vil opleve en tid før, der er forskellig fra den tid, der kommer efter, at de har deltaget i en rekrutteringspro­ces eller en organisationsudvikling med NOMI Search. Et forhold NOMI Search er både bevidst og ydmyg omkring.

Billedet af tranen kommer fra min families vå­benskjold. Der findes et sagn, der beretter, at tranen under hvil tager en sten i kloen eller i munden, så den straks vil vågne, hvis den fal­der hen. Tranen sym­boliserer derfor årvågen­hed, en egenskab der er meget kendetegnen­de for NOMI Search.

Den ligebenede trekant med tre 60 graders vinkler symboliserer et samarbejde mellem tre ligeværdi­ge parter: kunden, kandidaten og NOMI Search.